Integritetspolicy

Användarvillkor för webbplatsen

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för användarwebben, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.
2. Använd licens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på lgsportstv.ses hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:
modifiera eller kopiera materialet
Använd materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
Försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på lgsportstv.ses hemsida.
ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.
Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av lgsportstv.se när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på lgsportstv.ses hemsida tillhandahålls ”som det är”. lgsportstv.se ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avstår och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar inte lgsportstv.se eller ger några upplysningar angående precision, sannolika resultat eller tillförlitlighet av användningen av materialet på dess internetwebbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska lgsportstv.se eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på lgsportstv. se webbplats, även om lgsportstv.se eller en auktoriserad lgsportstv.se har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.
5. Revisioner och Errata

Materialen som visas på lgsportstv.ses webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. lgsportstv.se garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. lgsportstv.se kan när som helst ändra materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. lgsportstv.se gör dock inget åtagande att uppdatera materialet.
6. Länkar

lgsportstv.se har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin Internet-webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande av webbplatsen lgsportstv.se. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.
7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

lgsportstv.se kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.
8. Gällande lag

Eventuella krav som gäller lgsportstv.ses webbplats ska regleras av lagen i Svenska Svenska utan hänsyn till dess lagkonflikt.

Allmänna användarvillkor som gäller för användning av en webbplats.
Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktigt för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och utnyttjar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi vilka syften som uppsamlas.
Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.
Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.
Vi samlar in personliga uppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke.
Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål borde vara